Stichting Jezuïetenerfgoed

wetenschappelijke en maatschappelijke valorisatie
van het roerend materieel erfgoed van de jezuïeten
in Antwerpen en daarbuiten
Over ons

Het erfgoed van de jezuïeten in Antwerpen en daarbuiten

Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA) en Universiteit Antwerpen richtten in 2020 de Stichting Jezuïetenerfgoed op. Deze stichting van openbaar nut legt zich toe op de wetenschappelijke en maatschappelijke valorisatie van het roerend materieel erfgoed van de jezuïeten in Antwerpen en daarbuiten.

In een eerste fase richt de Stichting zich op de ontsluiting van de rijke prentencollectie van het Ruusbroecgenootschap, meer bepaald in het kader van de evenementenreeks ‘Barokke influencers. Jezuïeten, de stad en de muzen’ in 2023. Deze reeks belicht de cultuurhistorische impact van de jezuïeten in het Antwerpen van de zeventiende en achttiende eeuw.