Wat we doen

Projecten

tentoonstelling & stadswandeling

‘Passie. Verhalen uit het hart’ vertelt de vele geschiedenissen van de hartsymboliek aan de hand van sporen en objecten uit het christendom, de kunst en de populaire cultuur, voornamelijk in de negentiende en twintigste eeuw. Evenementenreeks

De manier waarop de jezuïeten de heiligverklaring van hun stichter, Ignatius van Loyola, en van de eerste missionaris van de orde, Franciscus Xaverius, 400 jaar geleden vierden, toont de invloed die ze in de zeventiende eeuw uitoefenden op het Antwerpse stadsweefsel. Via onderwijs, prediking en pastorale zorg promootten ze de contrareformatie.
In 2023 brengen we de luister van toen opnieuw onder de aandacht met de evenementenreeks ‘Barokke influencers. Jezuïeten, de stad en de muzen’.